01/07/2018

Zasady współpracy

 
 
Wynagrodzenie Kancelarii za wykonywane usługi prawne jest indywidualnie ustalane z każdym Klientem. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za doradztwo prawne jest charakter sprawy i stopień jej trudności. Na wysokość wynagrodzenia ma także wpływ czas poświęcony do jej załatwienia, a także wymagane kwalifikacje i doświadczenie osób, zajmujących się sprawą.
 

 
 
 
 

Poniżej prezentujemy stosowane przez Kancelarię modele wynagradzania:

 

Porada prawna

Koszt udzielenia porady prawnej jest ustalany w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu porady.
W przypadku zlecenia dalszego prowadzenia sprawy – przed sądem lub innym organem wynagrodzenie za konsultacje może zostać zaliczone na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Wynagrodzenie godzinowe

Kwota wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie. Po wykonaniu umówionej usługi Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Kwota wynagrodzenia określona z góry stałą stawką za całość świadczonych usług przez Kancelarię. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz najczęściej wysokości dochodzonego roszczenia.
Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także do Klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje nieograniczoną czasem, stałą kompleksową pomoc prawną.

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin

Połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego, polega na tym, że po przekroczeniu przez Klienta ustalonego wcześniej limitu godzin lub limitu spraw w ramach ryczałtu, kolejne godziny pracy Kancelarii rozliczane są według wcześniej ustalonej stawkigodzinowej.

Wynagrodzenie za wynik

Wynagrodzenie to składa się z opłaty wstępnej (niższej, niż przy ryczałcie) i premii od sukcesu (tzw. successfee) stanowiącej ustalony z Klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty odszkodowania). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji należności.

 

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.
Najczęściej na całkowity koszt prowadzenia sprawy, oprócz wynagrodzenia prawnika, składają się również koszty sądowe (opłaty sądowe i wydatki).

Nasza strona wykorzystuje "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Kontynuując korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close