11/01/2019

RODO i audyt prawny

Kancelaria służy wsparciem w zakresie wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Usługa świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy.

 
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wpływają na działalność wszystkich przedsiębiorców. Dane osobowe zbierane są nie tylko od pracowników, ale również od Klientów czy kontrahentów. Kancelaria oferuje Klientom doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, w tym profesjonalną pomoc prawną polegającą m.in. na:

 • przeprowadzaniu weryfikacji i analiz z zakresu zgodności prowadzenia działalności gospodarczej z zasadami ochrony danych osobowych
 • przeprowadzaniu weryfikacji i analiz w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • analizie formalno – prawnej procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • przygotowywaniu projektów umów dotyczących powierzania oraz ochrony danych osobowych pod kątem ich zabezpieczenia,
 • opracowywaniu i opiniowaniu wewnętrznych dokumentów,
 • opracowywaniu, aktualizowaniu oraz wdrażaniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: Polityki Prywatności, Instrukcji Zarządzania System Informatycznym, Polityki Plików Cookies, Polityki Ochrony Danych (RODO),
 • sporządzaniu treści zgód na przetwarzanie danych osobowych i obowiązków informacyjnych,
 • doradztwie prawnym w zakresie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • prowadzeniu dedykowanych dla Klienta wewnętrznych szkoleń z zakresu zasad przetwarzania danych osobowych
 • prowadzeniu szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych, pracowników Administratora  Danych Osobowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Audyt prawny

Zespół Kancelarii jest w stanie sporządzić dla Klientów Kancelarii kompleksowe audyty prawne, niezależnie od formy prawnej i profilu działalności gospodarczej. Przeprowadzany przez Kancelarię audyt prawny to wieloskładnikowa analiza prawna, której głównym celem jest ustalenie aktualnie obowiązującego stanu prawnego przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem najbardziej optymalnych rozwiązań oraz ograniczenia występujących w przedsiębiorstwie ryzyk prawnych.

Szczegółowy zakres audytów uzależniony jest od potrzeb Klienta, jego planów, realizowanej strategii celów, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu.

Nasza strona wykorzystuje "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Kontynuując korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close